ANSØGNING TIL NAPA
Velkommen til NAPAs ansøgningsportal

NAPA støtter det grønlandske og øvrig nordiske kulturliv gennem to programmer: Rejsestøtte og projektstøtte.

NAPA uddeler cirka 3 millioner DKK årligt i støtte til kulturprojekter.

NAPAs Kulturstøtteprogram støtter kulturprojekter som fremmer arktiske perspektiver i hele Norden. Vi har særligt fokus på projekter der involverer og engagerer børn og unge og som er bæredygtig i et miljø-, sosialt- og konkurransedyktig perspektiv.

Kulturstøtteprogrammet prioriterer projekter som faciliterer samarbejde, samskabelse og udveksling på tværs af landegrænser i Norden.

Vi støtter kulturelle projekter og rejser der:
  • Fremmer kreativt samarbejde mellem nordiske og/eller arktiske aktører
  • Involverer og engagerer børn og unge
  • Fremmer arktiske perspektiver i Norden via grønlandske aktører
  • Er bæredygtigt i et miljømæssigt, socialt og/eller konkurrencedygtigt perspektiv
For at kunne ansøge om støtte skal du have bopæl i Norden.

Vi støtter ikke drift, men vi støtter gerne det etablerede kulturliv. I så fald med nyt perspektiv.

Vi støtter både professionelle, semiprofessionelle og amatører, og en del af vores midler går også til instituttets egne projekter. I den forbindelse er vi altid interesserede i nye samarbejdspartnere og inspiration.

Norden er: Danmark, Sverige, Åland, Norge, Finland, Færøerne, Island og Grønland. Derudover støtter NAPA også projekter i samarbejde med Baltikum samt fokus mod vores naboer i vest, Canada og Alaska.

Du er altid velkommen til at kontakte NAPA for yderligere rådgivning napa@napa.gl.
Ansøgning
Du skal sende din ansøgning til NAPA minimum to måneder, før projektet begynder. Ved beløb på 100.000 kr. og derover skal ansøgningen behandles af bestyrelsen.
NAPA afholder bestyrelsesmøder to gange årligt – i marts og august – og derfor skal fondsansøgninger med beløb på 100.000 kr. og derover være NAPA i hænde senest 1. januar eller 1. juni.
Bemærk, at det kun er ansøgninger over 100.000 kr., som behandles af bestyrelsen. Ansøgninger under dette beløb behandles af Instituttet og besvares inden for otte uger efter modtagelse.

Bemærk
NAPA støtter mange kulturelle projekter, som kan relateres til vores fokusområder, men der er dog også kulturelle områder, som Kulturstøtteprogrammet ikke støtter:
  • Virksomheders, foreningers og organisationers drift eller underskud
  • Forskningsprojekter (men vi støtter kreativ forskningsformidling)
  • Projekter eller rejser med hovedvægt på sportslige aktiviteter
  • Projekter uden afgrænset tidsramme
  • Aktiviteter som allerede er gennemført, eller projekter som er gået i gang
E-mail
Kodeord
NAPA (Nordens Institut i Grønland) – Imaneq 21 – Postbox 770 - 3900 Nuuk - Grønland